Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
DPH 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Kategorie

Newsletter

Kanál RSS

Nebyl přidán žádný RSS kanál

PayPal

Search

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu www.SANTU.cz a zároveň prodávající je firma

XACTA s.r.o.
Klimentská 1215/26
110 00   PRAHA 1- Nové Město
IČO: 24823643 DIČ: CZ24823643
mob.: +420 602 858 575, +420 602 841 744
Bankovní spojení Česká spořitelna,a.s. : 3445268329/0800
E-mail: xakta55@gmail.com 
 E-mail: obchod@santu.cz, Info@santu.cz

 

Tyto obchodní podmínky platí pro objednání zboží z internetového obchodu www.SANTU.cz

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické nebo e-mailem, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Pouhé potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné.
Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti požadovaného zboží.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany kupujícího:

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést za následujících podmínek:

 • Kupující odešle dopis (nejlépe e-mailem) na adresu prodávajícího s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (popř. na účet číslo).“ Datum a podpis.

 • Kupující doručí zboží na své náklady zpět na adresu prodávajícího:

Expedice XACTA s.r.o.
Kotojedy 92, 767 01Kroměříž, mobil +420 602 979 035

 • Zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.

 • Peníze budou vráceny převodem na účet nebo složenkou, za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek do 10 dnů.

 • Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz, pokud zboží bude jakkoliv poškozené jeho nesprávným použitím, ošetřením nebo špatnou manipulací.

Ze strany prodávajícího:

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

IV. Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacením kupní ceny.

Zboží lze odebrat:

 • osobně /na adrese provozovny( expedice) prodávajícího po telefonické dohodě/

 • zásilkou - Česká pošta ( v ČR) , Gebruder Weiss( EU+ Švýcarsko)

Dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 2 – 5 dnů pro ČR, 3-14 dnů zahraničí

V. Platební podmínky

Ceny uvedené na webových stránkách www.SANTU.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb v textu a v uvedených cenách, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20%. Montáž a doprava nejsou v ceně započítány.

Při objednání zboží - platba dobírkou, kartou VISA, MC apod., PaySec případně převodem na účet prodávajícího.
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, případně uhrazením celé částky v hotovosti na adrese prodávajícího či přepravci. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

Bankovní spojení : Česká spořitelna,a.s.: 3445268329/0800

VI. Záruka

Záruka na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení dokladu na dané zboží kupujícímu.

VII. Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží pořádně prohlédnout / zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné / prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodávající firmy XACTA s.r.o.

Kupující na vlastní náklady a riziko doručí reklamované zboží na sklad prodávajícího v úplném stavu, původním, nepoškozeném obalu včetně příslušenství bylo-li součástí dodaného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • poškozením zboží při manipulace

 • neodbornou montáží či zacházením

 • používání v jiných podmínkách než pro které bylo zboží vyrobeno

 • zboží bylo poškozeno živly

 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním

VIII. Doplňková ustanovení

Zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu. Řidič jezdí bez závozníka, proto není schopen bez pomoci zboží stěhovat po domech či patrech. Toto je možné za příplatek k přepravnému na vyžádání. Nutno upřesnit při objednání.

IX. Ochrana osobních dat

Společnost jako provozovatel internetových stránek www.SANTU.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat v souladu s příslušnými zákony ČR.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Podmínky jsou platné v plném znění od 01.1.2015

Ceny v položce AKCE platí pouze do vyprodání zásob.